> Info:  06-23714578 of 06-31042131
Locatie; Zwembad Landal - De Reeuwijkse Plassen - Reeuwijkse Houtwal - 2811 NW Reeuwijk
KvK-nummer 62007165
De lessen duren 30 minuten.

Voordeel van het werken met kleine groepjes, max. 5 kinderen, is dat de kinderen ook individueel veel aandacht krijgen. Onze ervaring is dat 30 minuten zwemles dan voldoende is. De mogelijkheid is aanwezig om twee maal per week te gaan lessen.

Er zal worden gewerkt volgens de methode van het ervaringsgerichte zwemonderwijs. Kinderen krijgen les op hun eigen nivo. Het voordeel van het werken met kleine groepjes is dat er individueel lesopdrachtjes gegeven kunnen worden, zodat iedere leerling bezig is met de eigen fase binnen het leerproces.

Alle lesgevers hebben ervaring in het ervaringsgerichte zwemonderwijs. Vanwege de verschillende dieptes in het zwembad zal er gebruik gemaakt worden van drijfmiddelen en hulpmiddelen zoals flexibeams en lesplankjes. De basis van de zwemles is in eerste instantie het spelenderwijs watervrij maken van de leerlingen. Pas dan kan begonnen worden met de eigenlijke zwemles.

Na het watervrij maken zal veel aandacht worden geschonken aan het aanleren van een goede beenslag op de rug. Heeft de leerling deze beenslag onder de knie dan is het aanleren van de beenslag van de schoolslag en de schoolslag combinatie de volgende stap in het leerproces.

Zwemschool Het Groene Hart leidt op volgens de normen van het landelijke ZwemABC. De eisen van het ZwemABC vindt u elders op deze website. Als de instructeurs vinden dat de kinderen voldoen aan de gestelde eisen van het ZwemABC volgt een uitnodiging om mee te gaan oefenen/proefzwemmen in zwembad De Kuil in Bodegraven.

Eens in de 6 weken organiseert Zwemschool Het Groene Hart diplomazwemmen voor de diploma’s
A, B en C in zwembad De Kuil in Bodegraven.

http://www.allesoverzwemles.nl/